LA ŜOSOJ DE L'UTOPI'

La fia besto
La muzo
Iluzio
Suneto
Sopiro
Ĝis eterne
Iom post iom
La infaneco
Mi petas de l'mondo
Epitafo

Al ĉiuj frenezuloj sensoifigantaj en iu sama revo
Al tiuj rozkoloraj nuboj amasiĝantaj en niaj litĉieloj
Al tiuj malnovaj vundoj brulantaj pro la arda fajro de peno
Al tiuj intermiksiĝantaj sangoj spite de la fanatikaj hatoj
Al tiuj venenitaj grajnoj iĝontaj niaj morgaŭaj floroj
Al tiuj malhelaj ŝminkoj kaŝantaj la palecon de l'portreto

Tiaj estas la ŝosoj de l'utopi'